ภูเก็ต สมาร์ท บัส

ภูเก็ต สมาร์ท บัส

ส่งมอบรถบัสโดยสารต้นแบบ “ภูเก็ต สมาร์ท บัส” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ “ภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้”

Learn more