บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทในเครือของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ บริการออกแบบและวางระบบระบบสารสนเทศ (System Integration Service) ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของ ระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย ระบบเครือข่าย การพัฒนา แอปพลิเคชั่น การเตรียมสถานที่ (Site preparation) และ บริการบำรุงรักษา บริษัทยังให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย โดยพนักงานมืออาชีพ และมีคุณภาพสูงในสถานที่ของลูกค้า

บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับภาครัฐ ท่าอากาศยาน หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานด้านการ พิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจอาคาร และธุรกิจ ต่างๆ ด้วยการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

Message
From CEO

Unmanned Technology
for brighter future

Engineering and technology are transformed
into a delicacy of precious work,
to create a masterpiece.
Innovation and elaborate design in every detail,
combined with intelligent concepts
and advanced techniques.
Art and engineering
were incorporated and rewritten.

It is the perfect security system for you.

คุณ ยุทธพร จิตตเกษม

LET Solutions Team

คุณวเรนทร สิงคารวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงาน Public Safety

คุณจิรกิตติ นาวีเสถียร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงาน Airport Technology

ว่าที่ร.ต.นำพล ใคร้วานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงาน Beyond Platform & Unmanned Security

คุณวศัน วานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงาน
Special Technology

Public Safety
.

กลุ่มงานระบบเทคโนโลยีความมั่นคงเพื่อความปลอดภัย ระดับเมืองและเขตชุมชนขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการออกแบบ ระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ (Centralized Command Center) ผนวกกับเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ เคลื่อนไหว (Video Content Analytics) ที่มีการทำงาน แบบอัจฉริยะ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแบบ Real Time พร้อมคัดกรองและสรุปย่อเหตุการณ์ ให้สามารถและ ตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว

Airport Technology
.

กลุ่มงานเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อระบบท่าอากาศยาน มุ่งเน้น การออกแบบระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการระบบ โดยสารภายในท่าอากาศยานชั้นนำ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว อาทิเช่น ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า สัมภาระ BHS (Baggage Handling System) ระบบบริหาร จัดการการเช็คอินผู้โดยสาร CUTE (Common Use Terminal Equipment) ระบบตรวจสอบและคัดกรอง ผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) Advance Passenger Processing System) เป็นต้น

Beyond Platform & Unmanned Security

การรับบริการระบบบริหารจัดการที่ล้ำหน้า (Beyond Platform) และระบบความปลอดภัยแบบไร้มนุษย์ควบคุมกับ แพลตฟอร์ม (Unmanned Security) มุ่งเน้นการออกแบบ ระบบด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้ Concept Unmanned Security รวบรวมเทคโนโลยีแบบไร้มนุษย์ควบคุม (Robot) เทคโนโลยียานพาหนะภาคอากาศ (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Data Content Analytics) และเทคโนโลยีบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ระยะไกล (Centralize Single Command Control Center) โดย มุ่งเน้นการ ออกแบบโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์ควบคุม และสั่งการพร้อม เชื่อมโยงระบบตรวจจับต่างๆจากระยะไกล เข้ามาวิเคราะห์ และสั่งการต่อแบบอัตโนมัติ

Special Technology
.

กลุ่มงานเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่องานความมั่นคงเด็ดขาด มุ่งเน้นการออกแบบระบบด้วยเทคโนโลยีพิเศษขั้นสูง ที่ออกแบบเพื่อภาระกิจแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่หน่วยงาน ความมั่นคงสูงระดับชาติ อาธิเช่น ระบบ GSM Interceptor ระบบ Jammer ระบบ Military drone ระบบกล้อง Multi sensor ระบบ Mesh network และรวมไปถึงระบบ Big data ที่สามารถรวบและวิเคราะห์ ข้อมูลได้ด้วย เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ให้หน่วย งานความมั่นคงสามารถเข้าถึง และระงับความเสียหาย ต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

your values, money assets and private property
will stay safe and sound

ปรึกษาทีมของเรา

ลูกค้าของเรา

ขอให้เราได้มีโอกาสใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพื่อคุณ

Ford
Nissan
Au Bon Pain
Power Buy
Big C
Tesco Lotus
Watson
Thai Airway
Bitec
Samitivej
HSBC
AOT
Conrad
CitiBank
Chulalongkorn
Thammasat
Royal Thai Police
Department Of Provincial Administration

We Provide

Public Safe City
0%
Airport Technology
0%
Unmanned Security
0%
Platform Subscriptions
0%

Are You Ready
To Be Part Of
Our Satisfied Clients?

We embrace a culture dedicated to excellence. Therefore, our business philosophy is built around trust, partnership, and leveraging proven technologies that will provide you with maximum value and reliability for years to come.

Learn more

ติดต่อเรา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

102 ถนน ณ ระนอง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: (+66) 2348-8811
แฟ็กซ์: (+66) 2249-1692

อีเมล์: Info_LoxleyEvolution@loxley.co.th