ธุรกิจของเรา

เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาและให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ลูกค้าในตลาดต่างๆ

เทคโนโลยีดูแลและช่วยเหลือสังคมผู้สูงอายุ

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจ

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัย

มาตรการและระบบที่ใช้เพื่อให้ความปลอดภัยและการป้องกันสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน

เทคโนโลยีไร้มนุษย์ควบคุม

เรานำเสนอบริการรักษาความปลอดภัยแบบไร้คนควบคุมที่ช่วยให้องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วโลกปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและทรัพย์สินหลักอื่นๆ โดยใช้เครือข่ายคุณภาพสูง เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล และโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบวิดีโอ

เทคโนโลยีป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์

ปกป้องและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีและมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูลสำคัญจากการโจมตีทางไซเบอร์

เทคโนโลยี​เพื่อการระบุตำแหน่ง​ที่ตั้งเพื่ออุตสาหกรรม​ขนส่งและการค้าออนไลน์​

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมขนส่งและเดลิเวอรี่ ให้มีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นในการเข้าถึงที่อยู่ เป็นการสร้างแผนที่โดยคนไทยเพื่อคนไทย และเพื่อความมั่นคงของประเทศ ด้วยการกำหนดตัวอักษรเพียง 6 หลักด้วยตัวเองผ่านระบบลงทะเบียนของ ADID PLATFORM

Request a Call Back?