LOXLEY EVOLUTION TECHNOLOGY
CAREERS

CAREERS

ช่างเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
เงินเดือน : ตามโครสร้างบริษัท
อัตรา : 5 อัตรา
เวลาทำงาน : 8.00-17.00
วันทำงาน : ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน ตามกะ
รายละเอียด
ติดตั้ง ดูแล แก้ไข ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทำงาน 5วัน หยุด 2วัน (สัญญาจ้าง 1 ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปวส ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เข้ากะได้

ธุรการโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
เงินเดือน : ตามตกลง
อัตรา : 1 อัตรา
เวลาทำงาน : 8.00-17.00
วันทำงาน : ทำ 5 วัน จันทร์ – ศุกร์
รายละเอียด
จัดทำเอกสารขออนุญาติเข้าพื้นที่ จัดทำเอกสารต่างๆของโครงการ จัดทำบัตรบุคคล เดินเอกสารตามชั้นต่างๆที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (สัญญาจ้าง 1 ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : หญิง
2. อายุ(ปี) : 25 – 30 ปี
3. ระดับการศึกษา : ม.6 – ปริญญาตรี

Project Manager

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
เงินเดือน : ตามตกลง
อัตรา : 1 อัตรา
เวลาทำงาน : 8.00-17.00
วันทำงาน : ทำ 5 วัน จันทร์ – ศุกร์
รายละเอียด
– วางแผนและประสานงานในโครงการ
– ประสานงานกับผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกในเรื่องการติดตั้ง หรือการบริการในโครงการของลูกค้า
– วางแผนและควบคุมการติดตั้งและงานบริการในงานโครงการ ให้เป็นไปตามสัญญา มีคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และทางวิศวกรรมตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
– วางแผนดําเนินการต่าง ๆ ในองค์กร ติดตามผลการดําเนินการ สถานะการดําเนินการ รวมทั้งทบทวนแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุง
– รายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ และปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
– ตรวจสอบงวดงาน (Payment)ก่อนส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ
– สรุปการวางบิล บริหารต้นทุนโครงการให้เป็นไปตาม งบประมาณที่กำหนด
– ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าระหว่างการติดตั้ง หรือการบริการจนแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า
– ดูแลและพัฒนาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– บริหารจัดการนโยบายที่ได้รับและส่งต่อไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ประเมินราคาและจัดทำ BOQ
– รับนโยบายจากทางผู้บริหารและวางแผนการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : –
2. อายุ(ปี) : 30 – 40 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ร่วมงานกับเรา

Telephone : 02-348-8941
Email : natkamonth@loxley.co.th

OR
Submit by form for contact by admin

*supported by .doc, docx, .xls , xlsx , pdf not exceed 10 MB