CAREERS

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง/เต็มเวลา

จำนวนที่รับ : 8 ตำแหน่ง

อายุ(ปี) : 25 – 35

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองเตย)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สามารถดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แบบเรียลไทม์
 2. สามารถสืบสวนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากเหตุการณ์และข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้
 3. ตรวจจับและวิเคราะห์การบุกรุกและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามหมวดหมู่ต่อไปนี้ได้
  • การตรวจจับความผิดปกติที่อาจเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานและผู้ใช้ในองค์กร หรือรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • การแทรกซึมเข้าสู่ระบบเครือข่าย
  • การโจมตีของมัลแวร์
  • การโจมตี Workload/Server หรือ Workload/Server หลักที่องค์กรใช้งาน
 4. จัดหมวดหมู่ ยืนยัน และเปิดเคส ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือส่งต่อไปยังนักวิเคราะห์ระดับ 2
 5. สามารถเป็นผู้ประสานงานสำหรับรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 6. จัดทำหรือบันทึกเหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามกระบวนการจัดการเคส (Case Management process)
 7. มีความสนใจอย่างลึกซึ้งในข้อมูลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข่าวสารภายในประเทศ/ทั่วโลก และสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และข่าวสารที่กำลังเป็นที่พูดถึงในปัจจุบัน เพื่อทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ทั่วโลก/ภายในประเทศไทย กับทีมงานได้
 8. ตอบสนองต่อภัยคุกคาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นใน SLA

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 3. มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วไป เช่น ความปลอดภัยของเครื่องปลายทาง (Endpoint Security), Intrusion detection และไฟวอลล์ (Firewalls)
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกรอบ MITRE ATT&CK framework และ Cyber Kill-chain
 5. มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในโปรโตคอลเครือข่ายเช่น TCP/IP, Syslog, DNS, HTTP, DNS, และ NetFlow เป็นเรื่องที่ต้องการ
 6. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud computing อย่าง AWS, GCP, Azure จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความมุ่งมั่นการทำงานเป็นทีม, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน, มีไหวพริบและตรงต่อเวลา
 8. ความรู้และ/หรือประสบการณ์ในเครื่องมือประเมินช่องโหว่ด้านความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี, สามารถอ่านบทความต่าง ๆ ได้และเข้าใจหัวข้อหลักใจความสำคัญ ของบทความได้
 10. หากมีประสบการณ์ทำงานในโซลูชัน SIEM หรือศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. บริการรถรับส่งพนักงาน
 2. ประกันสังคม
 3. ค่าทำงานล่วงเวลา
 4. ชุดยูนิฟอร์ม
 5. ค่ากะดึก
 6. เบี้ยขยัน
 7. เงินพิเศษประจำปี
 8. ประกันอุบัติเหตุ
 9. สิทธิลาพักร้อน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : WFH/ สำนักงานใหญ่

จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร(เขตคลองเตย)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 5 – 7

หน้าที่ความรับผิดชอบ และ คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม
 2. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 4. มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วไป เช่น ความปลอดภัยของเครื่องปลายทาง (Endpoint Security), Intrusion detection และไฟวอลล์ (Firewalls)
 5. มีความรู้เกี่ยวกับกรอบ MITRE ATT&CK framework และ Cyber Kill-chain
 6. มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในโปรโตคอลเครือข่ายเช่น TCP/IP, Syslog, DNS, HTTP, DNS, และ NetFlow เป็นเรื่องที่ต้องการ
 7. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud computing อย่าง AWS, GCP, Azure จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีความมุ่งมั่นการทำงานเป็นทีม, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน, มีไหวพริบและตรงต่อเวลา
 9. มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในเครื่องมือประเมินช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการ
 10. มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในเครื่องมือประเมินช่องโหว่ด้านความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. หากมีประสบการณ์ทำงานในโซลูชัน SIEM หรือศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. ได้รับใบประกาศนียบัตร เช่น CompTIA SEC+, CySA+, CEH, GCIA, GCIH, ECHA หรือเทียบเท่าเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. มีความชอบในบทบาทที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา, มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม, ทักษะการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. บริการรถรับส่งพนักงาน
 2. ประกันสังคม
 3. ค่าทำงานล่วงเวลา
 4. ชุดยูนิฟอร์ม
 5. ค่ากะดึก
 6. เบี้ยขยัน
 7. เงินพิเศษประจำปี
 8. ประกันอุบัติเหตุ
 9. สิทธิลาพักร้อน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ(บางพลี)

เงินเดือน(บาท) : 25,000 – 35,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทีมร่วมบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย,งานด้าน CCTV วางระบบสายไฟ และสัญญาณภายในและภายนอกอาคาร ประสานงานผู้รับเหมา หรือลูกค้าส่วนที่มาติตั้ง มีความคิดดและแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีมีความเข้าใจเรื่องTCP/IP หรือสามารถ Config กล้อง CCTV หรือตั้งค่าคอมพิวเตอร์ได้ ความเป็น Project Owner ของตัวเอง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 30 – 40

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 4

คุณสมบัติเพิ่มเติม

หากมีประสบการณ์ด้าน CCTV,Firealarm,พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 2. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 3. ประกันสังคม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ค่ารักษาพยาบาล

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง

จำนวนที่รับ : 6 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ(บางพลี)

เงินเดือน(บาท) : 18,000 – 25,000

เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

เวลาทำงานอื่น : 20.00-05.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตั้ง เดินสาย แก้ไขปัญหา ระบบกล้องวงจรปิด ตามมาตรฐาน วสท.
 2. จัดทำเอกสารเปิดปิดงาน (MS Office)
 3. ประสานงานกับหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้อง ประสานงานด้านเทคนิค
 4. มีวามตั้งใจจริง ที่อยากจะพัฒนาตัวเอง ในงานเกี่ยวกับ CCTV และ สนามบิน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 0 – 2

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีประสบการณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บำรุงรักษาอาคาร
 2. มีประสบการณ์กล้องวงจรปิด CCTV, ช่างอาคาร หรืองานในสนามบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. วันหยุดหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
 5. มีความขยัน มีวินัย มีทักษะในเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 6. มีความสามารถด้านไฟฟ้า ขั้นพื้นฐาน

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองเตย)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 2. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
 3. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 4. ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 5. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต สร้างความพึงพอใจ
 6. ขายสินค้าที่เกี่ยวกับ IT Solution, Network, Security, Software

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 4

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์, การขาย, การตลาด, สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงานขาย ถ้าเป็นงานสาย IT Solution จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ค่ารักษาพยาบาล
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองเตย), สมุทรปราการ(บางพลี)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำหน้าที่ประสานงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภายในองค์กร
 3. ตรวจสอบระบบและช่วยผู้จัดการในการแก้ปัญหาตามหน้างานต่างๆ
 4. วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด
 5. เข้าใจเนื้องานของทุกแผนก และติดตามผลของทุกแผนก
 6. ประสานงานและขับเคลื่อนทุกแผนก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 7. เข้าประชุม และทำรายงานการประชุม
 8. ค้นคว้าข้อมูล และทำการจัดเก็บให้เรียบร้อย
 9. ดูแลความเรียบร้อยและรับผิดชอบหน้าที่ ที่ผู้จัดการมอบหมายให้

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง

อายุ(ปี) : 35 – 45

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 0 – 3

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกลและวิศวไฟฟ้า
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 1. สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ค่ารักษาพยาบาล

ร่วมงานกับเรา

Tel: 02-348-8941
Mail:Natkamonth@loxley.co.th
OR
Submit by form for contact by admin
*supported by .doc, docx, .xls , xlsx , pdf not exceed 5 MB