LET โชว์ศูนย์ปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะย้ำภาพ
"โมเดิร์น ซิเคียวริตี้"

นายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ” ณ อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศูนย์ดังกล่าวเป็นอีกก้าวความสำเร็จของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LET ในเครือล็อกซเล่ย์ กับผลงานด้านรักษาความปลอดภัยเหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โมเดิร์น ซิเคียวริตี้” (Modern Security) นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี และดร. มนตรี เจริญศรี  ผอ.ส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้
นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ” ณ อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศูนย์ดังกล่าวเป็นอีกก้าวความสำเร็จของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LET ในเครือล็อกซเล่ย์ กับผลงานด้านรักษาความปลอดภัยเหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โมเดิร์น ซิเคียวริตี้” (Modern Security) นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี และดร. มนตรี เจริญศรี  ผอ.ส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้

            สำหรับศูนย์ดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี (LET) ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะที่เชื่อมโยงผ่านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย อาทิ การใช้กล้อง CCTV เชื่อมโยงกับ ระบบวิเคราะห์ใบหน้า (Face Recognition) ระบบจดจำป้ายทะเบียน และระบบตรวจนับจำนวนคน (People Counting ) ในเวลาเดียวกัน เพื่อแจ้งเตือนมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ กรณีเกิดเหตุต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดได้อย่างทันท่วงที เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการนำระบบเทคโนโลยี มาเพิ่มศักยภาพด้านรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง.

Source by PR Loxley