เทคโนโลยีสำหรับสนามบิน

แนวโน้มเทคโนโลยีใดที่ท่าอากาศยานควรมองหา...

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน สนามบินทั่วโลกกำลังร่วมทดลองใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งหวังเพื่อให้บริการนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการพิเศษที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของระบบและประสบการณ์ของผู้โดยสารในสนามบิน

นวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการพิเศษของเรา สำหรับสนามบินในประเทศและสนามบินระหว่างประเทศ เรามีระบบการจัดการกระเป๋าเดินทาง (BHS), ระบบอุปกรณ์ใช้ร่วม (CUTE), บริการเก็บรักษาข้อมูล, การกำหนดค่าระบบควบคุมการดำเนินงาน, อุปกรณ์ IOT, การทดสอบและติดตั้งระบบ, บริการดำเนินการและบำรุงรักษา เป็นต้น

IOT FOR AIRPORT

การผสานรวมของเซ็นเซอร์, เชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนและมีความสามารถในการพยากรณ์สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งทางอากาศ โดยเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานอุปกรณ์IoT เช่น ระบบตรวจสอบสภาพปัจจุบันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของนักเดินทางและประสานงานการทำงานของสนามบินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

BHS (ระบบการจัดการกระเป๋าเดินทาง)

การให้บริการบริหารจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงการออกแบบและวิศวกรรมระบบ การจัดซื้อหา การก่อสร้างและการติดตั้ง การทดสอบและการใช้งานความเข้ากันของระบบ การตั้งค่าระบบ การดำเนินการและบริการซ่อมบำรุง โดยร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

CUTE (อุปกรณ์สำหรับใช้งานทั่วไปในเทอร์มินอล)

เราและพันธมิตรร่วมกันออกแบบโปรแกรมแพลตฟอร์มที่เรียกว่า CUTE เพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานและให้บริการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการอัปเกรดระบบสำหรับผู้ให้บริการทางอากาศที่มีอยู่แล้ว

คุณค่าของคุณ เงินทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณ
จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและคงสภาพไว้อย่างปลอดภัย