NEWS AND EVENTS

กรมข่าวทหาร เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการฯ LET

คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี โซลูชั่นส์ ของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของกองทัพ ณ อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562.