LET โชว์ Security & Digital Lifestyle

ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี (LET) โชว์แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านรักษาความปลอดภัย พร้อมคอนเซ็ปต์สุดล้ำ Security & Digital Lifestyle ในงานไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร พร้อมสนับสนุนไทยก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ

6 ธันวาคม 2565; นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LET เผยว่า LET เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัยแบบโทเทิล โซลูชันส์ ที่สามารถออกแบบและให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบงาน แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านรักษาความปลอดภัยชื่อ ยูนิฟลายด์ แพลตฟอร์ม (Unified Platform) ที่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เซ็นเซอร์ตรวจจับ ผสานบิ๊กดาต้า และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลภายใต้ 3P : Predict, Prepare, Prevent และ 1M : Manage เพื่อให้ได้โซลูชันส์ที่ทันสมัยมาช่วยผู้ปฏิบัติงานในการดูแลและยับยั้งภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจาก ยูนิฟลายด์ แพลตฟอร์ม ที่ตอบโจทย์งานด้านความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยระดับเมืองและเขตชุมชนขนาดใหญ่แล้ว LET ยังมี “LET Care” ที่เป็นระบบด้านความปลอดภัยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่าการแจ้งเตือนผู้บุกรุก หรือดูไลฟ์วิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนเพราะ “LET Care” สามารถตรวจจับความผิดปกติทั้งความร้อน อุณหภูมิ กลุ่มควันภายในบ้าน รวมถึงสามารถควบคุมแสงสว่าง เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อยู่อาศัย พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนหน่วยงานฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง หากเกิดอุบัติเหตุกับผู้พัก อาศัย มีบริการทีมตรวจสอบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน Command Control Communication

ทั้งนี้การยกระดับงานด้านรักษาความปลอดภัยผ่าน ยูนิฟลายด์ แพลตฟอร์ม (Unified Platform) และ LET Care จะเป็นการต่อยอดระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรแบบเหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดล้ำอย่าง “Security & Digital Lifestyle” ที่มุ่งตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่ สมาร์ท ซิตี้ อย่างแท้จริง.